Noteikumi apmeklētājiem

Par pasākuma norisi un saturu ir atbildīgs pasākuma rīkotājs SIA “RJMF EVENTS”. Lai nodrošinātu netraucētu un kvalitatīvu festivāla norisi, pasākuma iekšējās kārtības noteikumus nosaka pasājuma rīkotājs saskaņā ar LR Civillikumu un sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.

Biļešu pārdošanas noteikumi

Privātuma politika

Ikviens festivāla apmklētājs aicināts ievērot sekojošus noteikumus:

 • Lūdzam ievērot pasākuma sākuma un ieejas laikus;
 • Pēc trešā zvana ieeja zālē un balkonos aizliegta;
 • Pēc pasākuma sākuma laika ieeja pasākumā var tikt ierobežota;
 • Biļete derīga vienreizējai ieeišanai pasākuma teritorijā – saglabājiet biļeti līdz pasākuma beigām;
 • Pasākuma apmeklētāji ir atbildīgi par savām personiskajām mantām;
 • Vecāki ir atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem (aicinām rūpīgi izvērtēt pasākuma formāta atbilstību bērniem);
 • Personas alkohola un / vai narkotisko vielu reibumā asākumā var netikt ielaistas;
 • Pasākuma norises vietā smēķēt un izmest atkritumus, kā arī pasākuma norises vietā smēķēt un izmest atkritumus atļauts tikai īpaši norādītās vietās;
 • Pasākumā nedrīkst ienest apbreibinošas vielas, ēdienus un dzērienus, sprāgstvielas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, asus priekšmetus;
 • Uz pasākumu nedrīkst ņemt līdzi mājdzīvniekus;
 • Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiksiet filmēts un / vai fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma;
 • Drošības nolūkos pasākuma laikā jūs varat tikt pakļauts video novērošanai un personisko mantu pārbaudei.

 

JŪSU ATRAŠANĀS PASĀKUMA NORISES VIETĀ IR APLIECINĀJUMS TAM, KA PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM!